Lokkit Oy ympäristötiedote

Jätelaki

Maissa jätteen tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen järjestämisestä ja jätteen haltijan on huolehdittava jätteen kuljetuksen järjestämisestä. Lisäksi laissa todetaan:

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Jätteiden käsittely Lokkit Oy:ssa

Lokkit Oy on vuonna 2017 tehnyt jätehuoltosuunnitelman ja päivittänyt sen. Suunnitelmaa noudattamista tullaan valvomaan omavalvontana vuositasolla.

Jätteenkeräys

Yritys on järjestänyt keräyspisteet ongelmajätteille ja sekajätteelle.

Ongelmajätteet

Merkityt astiat katoksessa ” Pajan” takana

·         käytetyt akut

·         jäteöljy

·         öljyn suodattimet

·         pilssivesi

·         jäähdytinneste

·         maalijäte

Yrityksen henkilökunta toimittaa em. jätteet niille tarkoitettuun merkittyyn astiaan ja viedä myös tyhjät keräilyastiat sekajätteille tarkoitettuun, vanhaa pääporttia vastapääpäätä sijaitsevaan katettuun luukulliseen siirtolavaan.

Jäteöljy saa sisältää enintään 10 % vettä, jolloin sen jatkokäsittely on meille ilmaista.

Sekajätteet

Sekajätteet tulee toimittaa vanhaa pääporttia vastapäätä sijoitettuun katettuun luukulliseen siirtolavaan. Myös alueella olevat pienemmät pyörillä varustetut jäteastiat tulee tyhjentää siirtolavalle niitten tultua täyteen.

HUOM: Siirtolava on tarkoitettu vain yrityksen toiminnan tuottamalle sekajätteelle ja veneilyn tuottamalle talousjätteelle.

Yrityksen tilat ja pihapiiri

Viime vuosina on yrityksen tiloissa ja sen pihapiirin kunnostamiseen ja siistimiseen panostettu runsaasti talkootunteja. Pitäkäämme kaikki huoli siitä, että paikat pysyvät siistinä.

Ympäristö ja sen suojelu on meidän kaikkien yhteinen asia. Pitäkäämme huoli siitä, että yritys, joka hoitaa ympäristöasiansa vuokraisäntää, naapureita ja kanssaveneilijöitä tyydyttävällä tavalla.