KONSULTOINTI

Yritys toimii oikein, kun sen tulos paranee

Teemme yhteistyötä ja olemme osa Miktech Consultia, joka auttaa pk-yrityksiä tekemään parempaa tulosta tehostamalla yritysten toimintaa.

Tehostamme myyntiä ja tuotantoa. Parannamme johtamista ja talousseurantaa. Kaikki näkyvät yrityksen tuloksessa. Vain kannattavat yritykset tuovat hyvinvointia niin omistajille kuin henkilökunnalle.

Asiantuntijamme ovat kokeneita yrittäjiä.

Konsultointimme on luottamuksellista. Pyrimme kehittämistyössä kokonaisvaltaiseen, käytännönläheiseen palveluun, jossa asiakas itse tekee kaikki päätökset ja ratkaisut vahvan kehitysprosessin ja asiantuntijan ohjaamana.

 

Analyysi 1 – 2 pv

Päivähinta asiakkaalle 260,00 € + alv 24 % ELY tuettuna.

 

Kehittäminen 3 – 5 pv

Päivähinta asiakkaalle 325,00 € + alv 24 % ELY tuettuna.

 

NUMEROT

•Oikaistu tuloslaskelma

•BEP = Nollatuloksen rajapinta

•Tulosanalyysi ja ennusteet

 

KESKUSTELU

•Miten tultu nykytilanteeseen?

•Millainen tilanteen piti olla tässä vaiheessa?

•Mitä halutaan tulevaisuudelta

 

KEHITTÄMISTOIMENPITEEN PÄÄTTÄMINEN

•Myynti

•Johtaminen

 

MITÄ TEHTY?

- Miten päästy toteutuneisiin myynteihin?

- Toimintamallin analyysi

- Toimintamallin vaiheiden määrittely

 

MÄÄRITETÄÄN TÄRKEIMMÄT ASIAKKAAT JA TUOTTEET

- Määritetään tärkeimmät/tuottavimmat asiakkaat/asiakasryhmät.

- Määritellään päätuotteet tavoitteelliselle myynnille.

- Etsitään ylösmyynti- ja lisämyyntituotteet päätuotteille.

 

TEHDÄÄN TAVOITTEELLISEN MYYNNIN MALLI

-Tehdään toimintamalli myynnin tekemiselle.

-Määritetään myynnin tavoitteet.

-Tehdään mittarit myynnin laadun mittaamiselle.

-Tehdään myynnin johtamisen mittarit ja malli.

 

Tehokas henkilökohtainen johtaminen toimitusjohtajalle ja ylemmälle johdolle

LMI Oman minän johtaminen®

Oman johtamisen arviointi

Vahva itseluottamus

Menestyksen kuusi tunnuspiirrettä

-Henkilökohtainen vastuu

-Tarkoituksen löytäminen

-Selkeät päämäärät ja suunnitelmat

-Palava halu

-Positiivinen odotus

-Päättäväisyys

Onnistunut kommunikaatio

Moninkertaista johtajuutesi valtaistamalla

Pahoittelemme häiriötä.

Hae tuotetta uudestaan