Missio & Visio

Tarkoituksenamme tarjota laajempaa turvallisuus kokonaisuutta

Tietoturvan osa-alueitamme, teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa:

1. työasemien turvallisuus, käyttäjien tunnistaminen, hallinta ja käyttöoikeudet
2. palvelinten turvallisuus, päivitykset, tietoturva, viruksenhallinta ja varmuuskopiointi
3. tietokoneverkon tietoturva, kahdennus, palomuurit, vianselvitys ja verkonhallinta
4. ympäristön turvallisuus, salakirjoitusmenetelmät, sähköiset allekirjoitukset ja tieto salatussamuodossa
5. sovellusten turvallisuus, sovelluksen ulkopuolella liikkuva data on salattua
6. tietoturvapoliitiikka, ottaa kantaa kuinka toimia turvallisesti ja säännölliset auditoinnit
7. noudatettavat prosessit, prosesseilla saadaan toiminta saman sisältöiseksi ja mitatattavaksi 
8. standardit, määrittelee ja antaa suuntaviivat miten on turvallista toimia, nämä päivittyvät jatkuvasti
9. kulunvalvonta, valvotaan oikeuksia kenellä oikeus liikkua rajoitetuissa tiloissa
10. kameravalvonta, kyetään selvittämään mitä tapahtuu ja tarkistamaan nauhoituksesta mikäli tapahtunut ei haluttua toimintaa
11. kasvojen tunnistus, kasvojen tunnistus antaa lisäarvoa kulunvalvonnalle, voidaan todentaa että henkilö jolla kuluvalvonta avain ja kasvot täsmäävät avaimelle rekisteröityihin tietoihin
12. konesalit, käydään läpi sähkönsyöttö, varmennukset, jäähdytykset, tietoliikenne, vikasietoisuus ja varavoima
13. olemassa olevat ylläpito ja tukisopimukset, sekä niiden katselmointi että vastaa nykytilaa
14. nykytila-analyysi, käydään ympäristö halutulla tarkkuudella läpi ja tehdään muistiinpanot havaituista seikoista
15. riskianalyysit, lähtökohtana tarkastella nykytila-analyysia, jonka pohjalta tarkastellaan mahdollisia riskejä, ottaen huomioon asiakkaan edellyttämät vaatimukset/määrittelyt/speksit/tahtotila
16. tietoturva auditoinnit, käymme asiakkaan kanssa läpi edellämainittu lista halutulla tarkkuudella

Maahantuomamme salatut tietoturvalliset muistitikut ja -kovalevyt ovat vain medioita jonne tieto voidaan tallentaa siten että se on salatussa muodossa, tämä on vain osa kokonaisuutta mutta hyvin merkityksellinen. Mikäli paljon tietoa sisältävä media katoaa tai joutuu vääriin käsiin, mahdollista haittaa saadaan vähennettyä tai poistettua kokonaan kun ulkopuolinen taho ei pääse siihen käsiksi.

Pahoittelemme häiriötä.

Hae tuotetta uudestaan