Tietojen suojaus – Cryptzone

Cryptzone tietoturvaratkaisut

Cryptzone.jpg

 

Tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden tulee olla linjassa organisaation yleisten riskienhallintatavoitteiden kanssa ja tuoda lisäarvoa tukemalla organisaation varsinaisia strategisia tavoitteita.

Cryptzone Groupin ratkaisussa yhdistyvät henkilöstön johtamisprosessit ja teknologia. Näin vähennetään tietoturvariskejä, jotka voidaan jakaa neljään avainalueeseen:

  1. Tietoturvakäytäntöjen noudattaminen
  2. Turvallinen säilyttäminen
  3. Pääsynhallinta
  4. Päätelaitteiden suojaaminen

Cryptzonen ohjelma auttaa paremmin hallitsemaan tietoturvariskien vähentämistä käyttäjien osalta.
Käytä Cryptzonen ratkaisuja tietoturvapolitiikasta ja käytännöistä tiedottamiseen, valvomiseen ja pakottamiseen.

Cryptzonen ohjelmia voidaan asentaa asiakkaan omaan verkkoon tai hankkia valitut palvelut pilvipalveluina.

Cryptzonen päätuotteet ovat:

– Secure USB – usb laitteiden salaaminen ohjelmallisesti
– Sähköpostin salaus – luottamukselliseen tiedovälitykseen (löytyy SaaS-palveluna)
– Tiedostokansioiden salaus – salaa tiedot ennen pilveen laittoa
– Sharepointtiin lisättävä erillinen tiedostojen salaus – tiedot ovat salattuja myös Sharepointin ulkopuolellatakaisin