Audit – Turvallisuus auditoinnit

Auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi sen havaitsemiseksi, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Nämä vaatimukset voivat olla esimerkiksi laatujärjestelmävaatimuksia. Auditointi tehdään yleensä yhden tai useamman auditoinnin kohteen kannalta riippumattoman henkilön toimesta. Tyypillisesti auditointi koostuu kenttäkäynneistä, haastatteluista ja tutustumisesta auditoinnin kannalta olennaisiin prosessikuvauksiin ja työohjeisiin.

Toteutamme auditointeja seuraavien laatujärjestelmien, ohjeistusten tai kriteeristön mukaisesti:

ISO 27000-1, KATAKRI tai Vahti

– Palvelin

– Konesalit

– Yritysturvallisuus

– Tietoturva

– Fyysisen turvallisuuden

takaisin